A A Czcionka

Zarząd i Rada Nadzorcza Kolei Dolnośląskich S.A.

Władze Spółki

Zarząd spółki

Rada nadzorcza

Dominik Kowalski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ryszard Zubko

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Sebastian Kącki

Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Kowalski

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Czyż

Członek Rady Nadzorczej