A A Czcionka

Zarząd i Rada Nadzorcza

Władze Spółki

Zarząd spółki

Dionizy Cezary Pacamaj

Wiceprezes zarządu

+48 76 850 65 11 sekretariat@kolejedolnoslaskie.eu

Rada nadzorcza

Artur Gulczyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dominik Kowalski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Karol Stasik

Członek Rady Nadzorczej

Sebastian Kącki

Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Zubko

Członek Rady Nadzorczej