A A Czcionka

Weekendy w Forst

Na przejazd do stacji Forst(Lausitz) bezpośrednimi pociągami z Wrocławia i Legnicy wystarczy nabyć bilet krajowy według Taryfy Przewozowej TP-KD lub według krajowej oferty specjalnej (np. Razem z KD, Senior 60+) w relacji do granicy państwa w Zasiekach (punkt taryfowy Zasieki Gr.). Bilet ten jest honorowany na odcinku niemieckim od granicy państwa do stacji Forst(Lausitz) bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

W przypadku podróży powrotnej do Polski wystarczy nabyć u konduktora KD polski bilet krajowy w relacji od granicy państwa do wybranej stacji w Polsce. Bilet ten jest honorowany na odcinku niemieckim od stacji Forst(Lausitz) do granicy państwa.

Dotyczy to także biletów wydanych na przejazdy pociągami REGIO, które są honorowane w pociągach Kolei Dolnośląskich.

 

Przykładowe ceny biletów jednorazowych do granicy państwa w Zasiekach, honorowanych do Forst(Lausitz):

  • z Legnicy: normalny – 23,60 zł, ulgowy 37% (uczeń) – 14,87 zł, ulgowy 51% (student) – 11,56 zł,
  • z Wrocławia Głównego: normalny – 29,10 zł, ulgowy 37% (uczeń) – 18,33 zł, ulgowy 51% (student) – 14,26 zł,
  • z Żagania: normalny – 13,50 zł, ulgowy 37% (uczeń) – 8,50 zł, ulgowy 51% (student) – 6,61 zł.

 

W przypadku nabywania biletu na terenie Niemiec w sieci sprzedaży Deutsche Bahn odprawa prowadzona jest w oparciu o taryfę międzynarodową SCIC-NRT (cena biletu jednorazowego Forst(Lausitz) – Wrocław Główny w zależności od aktualnego kursu walut wynosi ok. 120 zł, natomiast do Legnicy – ok. 100 zł). Aktualne ceny biletów w niemieckiej sieci sprzedaży można znaleźć na stronie internetowej Deutsche Bahn > > >

 

Na odcinku granicznym Zasieki – Forst(Lausitz) bez ponoszenia dodatkowych opłat mogą ponadto wielokrotnie podróżować (zgodnie z terminem ważności biletu) w dowolnym kierunku posiadacze biletów:

 

Powyższe zasady nie dotyczą połączenia „Pociąg do Kultury” Wrocław – Berlin – Wrocław, w którym obowiązuje wyłącznie taryfa specjalna > > >