A A Czcionka

Bilet Sowiogórski

Od 1 lipca wprowadzamy nową ofertę „Bilet Sowiogórski”, który zastąpi dotychczasowe oferty „Promocja Dzierżoniowska” i „Promocja Świdnicka”.

Nowa oferta zostanie rozszerzona o stacje Bolesławice Świdnickie, Krzyżowa i Mościsko Dzierżoniowskie a także do wszystkich stacji i przystanków w granicach administracyjnych Wrocławia, do których docierają pociągi KD.

Przykładowe ceny biletów w ofercie będą wynosić:

Relacja

Bilet jednorazowy
„tam”
Bilet jednorazowy
„tam i powrót”
Bilet miesięczny
„tam i powrót”
Świdnica Miasto – Wrocław Główny

13,50 zł
(dotychczas 8,00 zł)

19,00 zł
(dotychczas 15,00 zł)

269 zł
(dotychczas 180 zł)

Świdnica Miasto – Wrocław Nadodrze

13,50 zł
(dotychczas 15,60 zł)

19,00 zł
(dotychczas 31,20 zł)

269 zł
(dotychczas 300 zł)

Dzierżoniów Śląski – Wrocław Główny

13,50 zł
(dotychczas 10,00 zł)

19,00 zł
(bez zmian)

269 zł
(dotychczas 180 zł)

Wrocław Główny – Krzyżowa 13,50 zł
(dotychczas 15,60 zł)
19,00 zł
(dotychczas 31,20 zł)

269 zł
(dotychczas 300 zł)

 

Jednocześnie zostanie rozszerzona sieć sprzedaży biletów:
od 1 lipca bilety w nowej ofercie „Bilet Sowiogórski” będą dostępne nie tylko u obsługi pociągu i w kasach stacjonarnych, lecz również w pozostałych kanałach dystrybucji KD, w tym w Internecie.