A A Czcionka

W pociągu KD

zgłoś się do obsługi pociągu

Podróżni bez ważnego dokumentu przejazdu/przewozu mogą go nabyć również w pociągu Kolei Dolnośląskich S.A. W tym przypadku podróżny zobowiązany jest zgłosić się do obsługi pociągu przed lub bezpośrednio po wejściu do pociągu. Podróżni, którzy nie dopełnią obowiązku zgłoszenia się do obsługi pociągu, traktowani będą jak osoby bez ważnego dokumentu przewozu. Obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej.

U konduktorów można nabyć bilety:

   1. według taryfy podstawowej (TP-KD):
    • jednorazowe (normalne, z ulgami ustawowymi i z ulgą handlową 60%),
    • tygodniowe (normalne),
    • miesięczne (normalne, z ulgami ustawowymi i z ulgą handlową 60%),
    • miesięczne sieciowe,
   2. według taryfy RAZEM (dla podróżnych z REGIOkartą):
    • jednorazowe (normalne i z ulgami ustawowymi),
    • tygodniowe (normalne),
    • miesięczne (normalne i z ulgami ustawowymi),
   3. według ofert specjalnych:
    • Dobry bilet,
    • Taryfa Aglomeracyjna,
    • Bilet Sudecki,
    • Weekend z KD,
    • Wspólny Bilet Samorządowy,
    • Promocja Świdnicka,
    • Promocja Dzierżoniowska,
    • Razem z KD,
    • Senior 60+,
    • Pracownik KD
    • Dla pracowników kolei i ich rodzin (UUT)
    • Bilety dla posiadaczy międzynarodowej karty FIP
   4. w komunikacji przygranicznej:
    • EURO-NYSA-TICKET,
    • Promocja Drezdeńska,
    • Taryfa Polska-Czechy,
    • KD+Czechy,
    • bilety na „Pociąg do Kultury” Wrocław-Berlin-Wrocław,
   1. grupowe,
   2. na przewóz roweru, bagażu i psa.

W przypadku połączenia przesiadkowego konduktorzy mogą wystawić bilet z adnotacją „Dalej”. W kolejnym pociągu z biletem takim należy udać się do konduktora, który należność za przejazd obliczy jako różnicę między ceną biletu obliczoną za odległość od pierwszej stacji wyjazdu do stacji przeznaczenia (stacji stycznej lub końcowej biegu pociągu) a ceną okazanego biletu.

U obsługi pociągu można nabyć bilet płacąc wyłącznie gotówką.