A A Czcionka

Honorowanie biletów

innych przewoźników i organizatorów w pociągach KD

Bilety wystawione według ofert „POLREGIO” sp. z o.o.

z wyłączeniem biletów zakupionych w aplikacji SkyCash na przewoźnika PR oraz w systemie e-podróżnik

warunki ofert są dostępne na stronie internetowej PR

Od 1 lipca 2019 bilety zakupione przez platformę KOLEO są honorowane na przejazd w pociągach Kolei Dolnośląskich.

Jednorazowe

według taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100% – wydane na pociągi REGIO

dla posiadaczy REGIOkart – wydane na pociągi REGIO

według oferty „POŁĄCZENIE W DOBREJ CENIE’’

według oferty „TY I RAZ, DWA, TRZY” – wydane na pociągi REGIO

według oferty „REGIO Senior”

dla pracowników kolejowych, dzieci/współmałżonków pracowników kolejowych, emerytów/rencistów kolejowych uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (80%, 99%) na podstawie legitymacji (nie dotyczy KŚP)

według oferty „Pakiet Podróżnika” - wydane na pociągi REGIO

dla uczestników przejazdów grupowych

Bilety odcinkowe imienne - tygodniowe

według taryfy normalnej

dla posiadaczy REGIOkart

według oferty „REGIO Senior”

Bilety odcinkowe imienne - miesięczne

według taryfy normalnej

z ulgami ustawowymi 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% wydane na pociągi REGIO

dla posiadaczy REGIOkart – wydane na pociągi REGIO

według oferty „REGIO Senior”

według oferty „Wrocławski bilet zintegrowany PTA”

dla pracowników kolejowych, dzieci/współmałżonków pracowników kolejowych, emerytów/rencistów kolejowych uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (80%, 99%) na podstawie legitymacji (nie dotyczy KŚP)

Bilety odcinkowe imienne - kwartalne

według taryfy normalnej

dla posiadaczy REGIOkart

według oferty „REGIO Senior”

Bilety sieciowe miesięczne

według taryfy normalnej

z ulgami ustawowymi 33%, 37%, 49%, 51%, 93%

dla posiadaczy REGIOkart

według oferty „REGIO Senior”

dla pracowników kolejowych, emerytów/rencistów kolejowych uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (99%) na podstawie legitymacji (nie dotyczy KŚP)

bilety sieciowe miesięczne z ulgą 50% nie są honorowane w pociągach Kolei Dolnośląskich

Bilety na przewóz

psa

bagażu

roweru - jednorazowy i miesięczny

Bilety wystawione według ofert „PKP Intercity” S.A. (PKP IC)

warunki ofert są dostępne na stronie internetowej PKP IC

 

Bilety jednorazowe

bilety na przejazd w komunikacji międzynarodowej wystawione według taryf SCIC-NRT i SCIC-TWZ

według oferty „Pakiet Podróżnika”- wydane na pociągi REGIO

Bilety wielokrotne

bilety na przejazd w komunikacji międzynarodowej wystawione według taryfy SCIC-RPT (INTERRAIL, Eurail)

Bilety sieciowe

Karty INTERCITY (normalne, z ulgą 50%)

Bilety na przewóz rzeczy, roweru lub psa (innych zwierząt), wydane do:

biletów na przejazd w komunikacji międzynarodowej (wystawionych według taryf SCIC-NRT, SCIC-TWZ, SCIC-RPT)

Kart INTERCITY

Honorowanie biletów w związku ze zmianą trasy przejazdu pociągów IC „Karkonosze” oraz IC „Nałkowska”

W dniach 30.08 – 07.11.2020 r. bilety wydane na przejazd pociągami PKP Intercity ważne w pociągach IC 16170/61170 „Karkonosze” oraz IC 1628/6128 „Nałkowska” są honorowane we wskazanych pociągach KD na wybranych odcinkach. Szczegóły na stronie PKP Intercity.

Bilety wystawione według oferty wspólnej przewoźników: Arriva RP, (Koleje Dolnośląskie), Koleje Małopolskie, Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna i Warszawska Kolej Dojazdowa

Bilety wielokrotne

bilety 24-godzinne, wystawione według oferty „Wspólny Bilet Samorządowy”

Bilety wystawione według ofert Urzędu Miejskiego Wrocławia

szczegóły oferty dostępne są w zakładce Bilety w aglomeracji wrocławskiej

Bilety wielokrotne

bilety komunikacji miejskiej w obrębie aglomeracji wrocławskiej kodowane na URBANCARD, URBANCARD EP, URBANCARD Premium, Karcie Miejskiej, kartach płatniczych, Elektronicznych Legitymacjach Studenckich, w formie tradycyjnej (papierowej), zakupione za pomocą urządzeń mobilnych, dokumenty potwierdzające uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej

Bilety wystawione według ofert České dráhy, a.s. (ČD)

warunki ofert są dostępne na stronie internetowej ČD

Bilety jednorazowe

Taryfa MPS (oferta wspólna ČD i KD) – na obszarze przygranicznym oraz do wskazanych stacji stacji w komunikacji krajowej obsługiwanej przez KD (w ramach relacji dostępnych w ofercie Taryfa MPS)

Včasná jízdenka Evropa / First Minute Europe dozwolone stacje docelowe w Polsce zależne od punktu granicznego: LICHKOV (Gr) - Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Kamieniec Ząbk., Ziębice, Kudowa Zdrój, Strzelin, Wałbrzych, Wrocław Gł., Oborniki Śląskie, Rawicz, Legnica, Bolesławiec, Żagań, Zgorzelec; JAKUSZYCE (Gr) - Szklarska Por. G., Jelenia Góra, Boguszow Gorce W., Lubań Śl., Wałbrzych, Jaworzyna Śląska, Zgorzelec, Wrocław Gł., Legnica

bilety na przejazd w komunikacji międzynarodowej wystawione według taryf SCIC-NRT i SCIC-TWZ

Bilety wielokrotne

Celodenní jízdenka (honorowany od granicy państwa do stacji Szklarska Poręba Jakuszyce oraz Międzylesie

Celodenní jízdenka+Polsko- na obszarze przygranicznym ograniczonym stacjami Zgorzelec - Węgliniec - Miłkowice - Legnica - Wrocław Główny - Kamieniec Ząbkowicki - Kłodzko Główne (- Lichkov Gr.) - Kudowa Zdrój

Skupinová víkendová jízdenka (honorowany od granicy państwa do stacji Szklarska Poręba Jakuszyce oraz Międzylesie

Skupinová víkendová jízdenka+Polsko - na obszarze przygranicznym ograniczonym stacjami Zgorzelec - Węgliniec - Miłkowice - Legnica - Wrocław Główny - Kamieniec Ząbkowicki - Kłodzko Główne (- Lichkov Gr.) - Kudowa Zdrój

bilety na przejazd w komunikacji międzynarodowej wystawione według taryfy SCIC-RPT (INTERRAIL, Eurail)

Bilety na przewóz

bilety na przewóz roweru w Taryfie MPS – uprawniają do przewozu roweru wszystkimi pociągami KD do Szklarskiej Poręby Jakuszyc / Szklarskiej Poręby Huty / Szklarskiej Poręby Górnej, zgodnie z relacją wskazaną na bilecie

bilety na przewóz rzeczy, roweru lub psa (innych zwierząt), wydane do biletów na przejazd w komunikacji międzynarodowej (wystawionych według taryf SCIC-NRT, SCIC-TWZ, SCIC-RPT, od 10.12.2017 r. również do biletów wystawionych według oferty specjalnej Včasná jízdenka Evropa / First Minute Europe)

Bilety wystawione według ofert GW Train Regio a.s. (GWTR)

Bilety jednorazowe

wystawione od dowolnej stacji w Czechach do punktu granicznego Kralovec(Gr) – są honorowane do stacji Lubawka

Bilety wielokrotne

GWTR+Polsko - na linii kolejowej Lubawka Gr - Sędzisław - Jelenia Góra – Wałbrzych Szczawienko

Bilety wystawione według ofert Leo Express (LET)

warunki ofert są dostępne w języku polskim na stronie internetowej Leo Express

bilety w relacjach międzynarodowych wydane w kanałach tradycyjnych i internetowych

Bilety wystawione według ofert DieLänderbahn GmbH (DLB)

Bilety jednorazowe

wystawione od dowolnej stacji w Niemczech do stacji Görlitz – są honorowane do stacji Zgorzelec

Dresden-Wroclaw-Spezial – uprawniają do przejazdu wszystkimi pociągami KD, zgodnie z relacją wskazaną na bilecie

Bilety wielokrotne

trilex-Tagesticket – są honorowane do stacji Zgorzelec

Bilety okresowe

wystawione od dowolnej stacji w Niemczech do stacji Görlitz – są honorowane do stacji Zgorzelec

Bilety wystawione według ofert Deutsche Bahn AG (DB)

Bilety jednorazowe

wystawione według oferty specjalnej "Kulturzug Berlin - Wrocław" - są honorowane w "Pociągach do Kultury" Wrocław - Berlin / Berlin – Wrocław

bilety na przejazd w komunikacji międzynarodowej wystawione według taryf SCIC-NRT i SCIC-TWZ - nie dotyczy połączenia "Pociąg do Kultury"

Bilety wielokrotne

bilety na przejazd w komunikacji międzynarodowej wystawione według taryfy SCIC-RPT (INTERRAIL, Eurail) - nie dotyczy połączenia "Pociąg do Kultury"

Brandenburg-Berlin-Ticket - są honorowane do stacji Zasieki - nie dotyczy połączenia "Pociąg do Kultury"

Schönes-Wochenende-Ticket - są honorowane do stacji Zasieki - nie dotyczy połączenia "Pociąg do Kultury"

Bilety na przewóz

bilety na przewóz rzeczy, roweru lub psa (innych zwierząt), wydane do biletów na przejazd w komunikacji międzynarodowej (wystawionych według taryf SCIC-NRT, SCIC-TWZ, SCIC-RPT)

bilet jednodniowy na przewóz roweru - jest honorowany do stacji Zasieki - nie dotyczy połączenia "Pociąg do Kultury"

Bilety wystawione według ofert Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)

warunki ofert są dostępne w języku polskim na stronie internetowej ZVON

Bilety wielokrotne

EURO-NYSA-TICKET – są honorowane we wszystkich pociągach KD na odcinkach: Bolesławiec - Węgliniec - Zebrzydowa - Zgorzelec (- Görlitz), Jelenia Góra - Lubań Śląski - Zgorzelec (- Görlitz), Jelenia Góra - Zebrzydowa, Lubań Śląski - Węgliniec, Zgorzelec Miasto - Jerzmanki i Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna (- Harrachov)

EURO-NYSA-TICKET - grupa – są honorowane we wszystkich pociągach KD na odcinkach: Bolesławiec - Węgliniec - Zebrzydowa - Zgorzelec (- Görlitz), Jelenia Góra - Lubań Śląski - Zgorzelec (- Görlitz), Lubań Śląski - Węgliniec, Zgorzelec Miasto - Jerzmanki i Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna (- Harrachov)

Bilety na przewóz roweru

roweru do biletu EURO-NYSA-TICKET – honorowany we wszystkich pociągach KD łącznie z biletem EURO-NYSA-TICKET lub EURO-NYSA-TICKET - grupa

Bilety wystawione według oferty „Wspólny Bilet” (z wyjątkiem połączeń specjalnych oraz "Pociągu do Kultury")

Zasady i warunki stosowania „Wspólnego Biletu” (ZW-WB) są opublikowane na stronie internetowej PKP Intercity.

Kanały dystrybucji biletów wg oferty Wspólny Bilet u poszczególnych przewoźników znajdziesz TUTAJ.

Bilety jednorazowe

według oferty „Wspólny Bilet”

Bilety na przewóz

rzeczy, roweru lub psa według oferty „Wspólny Bilet”

Bilety OSŻD nie są honorowane w pociągach Kolei Dolnośląskich.

Honorowanie biletów wydanych według taryf międzynarodowych SCIC-NRT i SCIC-TWZ nie dotyczy połączeń specjalnych oraz „Pociągu do Kultury” Wrocław – Berlin – Wrocław.

Zapisz się do Newslettera

Wyślij mi swój biuletyn (możesz zrezygnować w dowolnym momencie).