A A Czcionka

Przewóz rowerów

  1. Jeden podróżny może zabrać ze sobą jeden rower.
  1. Rower przewozi się na podstawie biletu na rower:
  • w części pojazdu szynowego przystosowanej do przewozu rowerów;
  • w wyznaczonym miejscu, dla podróżnych z większym bagażem ręcznym

Miejsce przystosowane dla podróżnych z większym bagażem ręcznym znajduje się:

– w autobusach szynowych: w środkowej części pokładu;

– w elektrycznych zespołach trakcyjnych „IMPULS”: z przodu lub z tyłu składu a w najnowszych pojazdach pięcioczłonowych (45WE) – w środkowej części składu.

Drużyna konduktorska przed wejściem, po zgłoszeniu zamiaru przewozu roweru, wskaże odpowiednie miejsce w pociągu. W przypadku braku miejsc lub w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu przejazdu lub podróżnych drużyna może odmówić przewozu roweru.

  1. Przewóz roweru odbywa się pod nadzorem podróżnego. Rower nie może przeszkadzać współpodróżnym i powodować uszkodzeń lub zanieczyszczeń wagonu.
  1. Przy zakupie biletu lub do okazanego biletu na przejazd podróżny może nabyć bilet na przewóz roweru ze zryczałtowaną opłatą. Opłaty te wskazane są w Cenniku.
  1. W pociągu, konduktor wydaje podróżnemu przewożącemu rower bilet pobierając opłatę zryczałtowaną (niezależną od odległości), za jednorazowy przewóz roweru.
  1. Osoby podróżujące z rowerem traktowane są jak osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się podczas korzystania z transportu i zwolnione są z obowiązku zgłaszania braku biletu na przejazd/przewóz.
  1. Za rower przewożony w stanie złożonym ORAZ równocześnie w pokrowcu nie pobiera się opłat za przewóz a podróżnego traktuje się jako osobę z bagażem ręcznym.

Od 15.03.2016 r. opłata za przewóz roweru pociągiem Kolei Dolnośląskich wynosi 2,00 zł. Opłata ta obowiązuje we wszystkich pociągach Kolei Dolnośląskich – bez względu na trasę czy datę przejazdu.

Dobra wiadomość czeka również na osoby korzystające z oferty „Weekend z KD”. Za jedyne 5,00 zł osoby te będą mogły podróżować z rowerem przez cały weekend – w terminie ważności biletu „Weekend z KD”.

Ponadto od 15.03.2016 r. bilety miesięczne sieciowe na przewóz roweru (w cenie 60,00 zł) będą dostępne również w pociągach Kolei Dolnośląskich. Podobnie jak obecne bilety z kas są one honorowane w pociągach „Przewozów Regionalnych”.

Bez zmian pozostaje cena biletów na przewóz roweru częściowo pociągiem Kolei Dolnośląskich a częściowo Przewozów Regionalnych (7,00 zł).