A A Czcionka

Wersje archiwalne dokumentów dotyczących warunków przewozu

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 454/2011 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich” transeuropejskiego systemu kolei (Dz.U. L 123 z 12.5.2011) Koleje Dolnośląskie publikują poniżej archiwalne wersje informacji dotyczących warunków przewozu (zgodnie z pkt. 4.2.4.1. rozporządzenia), przewozu osób o ograniczonej sprawności ruchowej i pomocy dla nich (zgodnie z pkt. 4.2.6.1. rozporządzenia) oraz przewozu rowerów (zgodnie z pkt. 4.2.7.1. rozporządzenia).

Regulamin obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób rzeczy i zwierząt Koleje Dolnośląskie S.A. (RPO-KD)

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (RP-KD)

Załączniki

Taryfa przewozowa osób rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (TP-KD)

Załączniki

Cennik – Wykaz opłat za przewóz osób rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A

Załączniki

Regulamin Internetowego Systemu Sprzedaży eKD

Regulamin usługi „Bilet przez telefon komórkowy” w Kolejach Dolnośląskich S.A

Regulamin „Promocji Podsudeckiej” (oferta nie obowiązuje)

Warunki taryfowe oferty przejazdów grupowych za 1 zł od osoby

Warunki taryfowe promocji rowerowej „Rower 1 zł” (oferta nie obowiązuje)

Regulamin „Promocji Świdnickiej”

Regulamin oferty „Powrót gratis” (oferta nie obowiązuje)

Regulamin „Promocji Dzierżoniowskiej”

Regulamin oferty „Dobry bilet”

Regulamin oferty „Bilet zintegrowany Legnica” (od 01.09.2018 r. jako „Bilet zintegrowany”)

Regulamin oferty „Senior 60+” (od 01.01.2019 r. warunki oferty w Taryfie TP-KD)

Regulamin „Promocji Drezdeńskiej”

Regulamin Taryfy Polska – Czechy (Taryfy MPS)

Warunki przewozu i ceny biletów w ofercie „Pociąg do kultury Berlin – Wrocław”

Regulamin oferty „Pielgrzym” (oferta nie obowiązuje)

Regulamin oferty „Bilet zintegrowany Wałbrzych”(od 01.09.2018 r. jako „Bilet zintegrowany”)

 

Regulamin oferty „Bilet miesięczny sieciowy imienny” (od 01.01.2019 r. warunki oferty w Taryfie TP-KD)

Regulamin oferty „Bilety jednorazowe z ceną zryczałtowaną” (oferta nie obowiązuje)

Regulamin oferty „Bilet zintegrowany Bolesławiec” (oferta nie obowiązuje)

Warunki odprawy podróżnych na pociągi uruchamiane w ramach Markowego Produktu Turystycznego „TurKol.pl”

Warunki przewozu i ceny biletów w ofercie „Berlin-Clubnight-Ticket”

Warunki przewozu i zakres obowiązywania oferty promocyjnej rezerwacji miejsc do siedzenia w bezpośrednich pociągach Berlin-Lichtenberg – Wrocław

Regulamin oferty „Praga z KD” (oferta nie obowiązuje)

Warunki odprawy podróżnych na pociągi uruchamiane w ramach Produktu Turystycznego „WOLTUR”

Regulamin oferty „Bilet Sudecki”

Regulamin oferty „Wspólny Bilet Samorządowy”

Regulamin oferty „Bilet zintegrowany Karpacz” (od 01.09.2018 jako „Bilet zintegrowany”)

Regulamin oferty „Celodenni sitova / Bilet jednodniowy ČD” (oferta nie obowiązuje)

Regulamin oferty „KD+Czechy”

Regulamin oferty „Bilet zintegrowany Strzelin” (od 01.09.2018 r. jako „Bilet zintegrowany”)

Regulamin oferty „Bilet zintegrowany Gmin Gór Sowich” (od 01.09.2018 r. jako „Bilet zintegrowany”)

Regulamin oferty Walka ze smogiem

Regulamin oferty Taryfa Aglomeracyjna

Regulamin oferty Bilet zintegrowany

Warunki ofert „Ulga dla pracodawców”, „Razem z KD”, „Weekend z KD”, „Senior 60+” i „Bilet miesięczny sieciowy imienny KD” zawiera Taryfa przewozowa (TP-KD).